Lista referenci

Tehnički pregledi

U narednoj listi je prikazan dio Projekata za koje je Institut za razvoj i istraživanja uradio tehničke preglede:

II faza Banje “Dr. Simo Milošević u Igalu
Fabrika aluminijumskih užadi u Kolašinu
Hladnjaca “13 jula” u Podgorici
Djecja bolnica u Podgorici
Hoteli “Crna Gora” i “Ljubović u Podgorici
Gimnazija “Panto Mališić u Beranama
Atomska skloništa u Podgorici (sva)
Objekti “Jugopetrola” na teritoriji Crne Gore
Auto baza Nikšic
Autobuska stanica Budva
Stambeni kompleks – Blok V, Podgorica
Termoelektrana Pljevlja
Cementara Pljevlja
Autobuska stanica Podgorica
Objekti KAP-a u Podgorici
HE Perucica
Fabrika eksploziva – Berane
Sredstva vertikalnog transporta u Luci Bar
Zgrade “Celebić Momišici
Stam. poslovna Blok B-VIII-7 DUP Kruševac “SIB”-a
Benzinska pumpa “Žute Litice” Rožaje
Ribnjak – Vešovic Slobodan
Sportski centar u Budvi
Stari Dom zdravlja Berane
Pivara i Carinski magacin na Starom aerodromu, Podgorica
Javno sklonište na Trgu Ivana Milutinovica
Stambeni objekat 367/III – Stari aerodrom
Kuhinja u okviru KBC-a Podgorica
Adaptacija IV sprata KBC-a Podgorica
Poslovni prostor u ul. Njegoševa, br. 18 Podgorica
Osnovna škola “Kekeć u Sutomoru
Elektrotehnicka škola
Osnovna škola Petar Dedovic – Murino
Drpe Mandica – stanovi KAP-a
Dispecarski centar
Malo brdo N3, N4 i L3.
Stambeni objekat “S” Malo brdo
Individaulni stambeni objekat “S” Malo Brdo
Stambno poslovni objekat VIII-3 DUP “Kruševać
Rekonstrukcija puta Podgorica – Aerodrom Golubovci
Parking na p.p. 1284/1 DUP “Spomen park Kruševać
Stambeni objekat 7-II Konik – Stari aerodrom
Stambeni objekat br. 11 u zoni H u Baru
Rekonstrukcija Vezirovog mosta
Dom M.Z. “Proleter
Benzinska pumpa u Zagoricu
Poslovni objekat F 42 B u zoni F u Baru
Autobuska stanica u Podgorici
Sportska sala u Pljevljima
Poslovni prostor Bulatovic Marine u Podgorici, ul. Moše Pijade
Uredjenje terena u naselju “Drać i “Ljubović
Poslovno stambeni Heldic Šefko – Bijelo Polje
Sportski klub “Savin Kuk” - Žabljak
Poslovni objekat “H-14” Topolica 1 u Baru
Medicinski fakultet Podgorica
Pješacki most na Ribnici sa banjom i ostalim pratecim sadržajima, Podgorica
Stambeni objekat br. 12 u Zoni H “Topolica u Baru
Putnicki terminal u Baru
Stambeno poslovni objekat D5 “Topolica” u Baru
Benzinska pumpa “Vuksanović Bioce
Stambeni objekat br. 2 “Podkošljun” Budva
Poslovni objekat F 42 B u zoni F u Baru
Benzinska pumpa “Šuškavcević – Podgorica
Fabrika za proizvodnju ljekova ICN – I faza, Podgorica
Fabrika za proizvodnju ljekova “Habitpharm” II faza, Podgorica
Stambeni objekat niz 91-93 “Gornja Gorica 2”
Zetski dom – pozorište Cetinje
Stambeni objekat 7 – III Stari aerodrom
Silos 10.000 t u Spužu
Stambeno poslovni na k.p. 1566 u Nikšicu
Stambeno poslovni br. 32 zona I “Topolica” u Baru
Džudo sala u Nikšicu
Poslovno stambeni objekat DUP “Momišici II” u.p. br. 2
Stambeno – poslovni A; B; C; D i E u Budvi
Poslovno stambeni 6A, 7A, 8A i 9A Pobrežje u Podgorici
Poslovno stambeni I – 27 – Topolica 2 u Baru
Stambeni objekat up 365-I blok F u Podgorici
Stambeno poslovni objekat DUP “Gospoština” u Budvi
Stambeni objekat up 365 – I blok E – Stari aerodrom u Podgorici
Disko klub u Kotoru
Stambeno poslovni objekat urb. jed. 5/1 Nikšic
Trafostanica – Cetinje
Rekonstrukcija instalacija Vojno – Medicinskog centra
Poslovno – stambeni objekat “Kroling”
Stambeno poslovni objekat “Ave Marija Koljcević na u.p. br. 87 DUP “Novi grad 1-2” u Podgorici
Stambeno- poslovni “Gradnja Promet” urban. ozn. 7 DUP Momišici u Podgorici
Poslovni objekat “Gorenje” Donja Gorica
Poslovni objekat “Elektrodistribucija” – Bar u Baru
Benzinska pumpa “Elektrovod” Grbe – Danilovgrad
Stambeni objekt br. 2 “Podkošljun” u Budvi
Hotel “Maestral” – Pržno
Stambeni objekat “Normal company” na. u.p. II – DUP “Konik – Sanacioni plan u Podgorici.
Poslovno-stambeni objekat S-10 u Nikšicu
Informativini centar u Baru
Poslovni objekat “42ć u zoni “F” u Baru
II faza Biotehnickog instituta - Podgorica

...

Tehnička kontrola glavnih projekata

U narednoj listi je prikazan dio Projekata za koje je Institut za razvoj i istraživanja uradio tehničku kontrolu:

Muzicka škola u Podgorici
O.Š. “Štampar Makarije” u Podgorici
O.Š. “Pavle Rovinski” u Podgorici
Cjevovod Plav
Kotlarnica Rudnika uglja Pljevlja
Stambeno poslovni objekat br. 14 – Topolica Bar
Stambeno poslovni objekat Lavrovic Sadija – Bar
O.Š. na Zlatici
Kolektivni stambeni objekat 5-II Konik – Stari aerodrom
Benzinska pumpa Vuksanovic
Stambeno poslovni objekti “Gosako” – Stara Varoš
Benzinska pumpa Šuškacevic Ranko
Stambeno poslovni u Nikšicu – Miljanjic Dragan
Silos od 10.000 t “ Žitopromet” Spuž
Djecji vrtic u Podgorici
Stambeno poslovni objekat Novi Grad 1 i 2 – “Gradnja Promet”
Danilovgrad
Renta Ville – Herceg Novi
Klinicki centar Crne Gore
O.Š. “Maksim Gorki” Podgorica
Auto servis u Tivtu
Objekti 6A,7A i 8A – Pobrežije “ Gradnja Promet” Danilovgrad
Stambeno poslovni objekat “ Momišici A” – “Gradnja Promet”
Danilovgrad
Dalekovodi 10 kV; 35 i 110 kV
Objekti “Jugopetrol AD Kotor” u svim gradovima Crne Gore
Fabrika eksploziva u Beranama
Stambeno poslovni objekat “Momišici A” u Podgorici, “Kroling” Danilovgrad
Stambeno poslovni objekat D5 – Topolica I u Baru
Benzinska pumpa “ Dekar” – Podgorica
Mašinski projekat rekonstrukcije rezervoara u Luci Bar
Terminal u Luci Zelenika
Stambeno poslovni objekat “A” i “B” Rozino 513 u Budvi
Objekat C 14 u Baru- Izvo|acki projekat konstrukcije
Stambeno poslovni objekat 5A Pobrežije – Podgorica
Stambeno poslovni objekat u Nikšicu – “Zink”
Crkva “Sveti Antun” u Tuzima
Stambeno objekat br.7 “Gorica C” Velimirovic Sr|an
Kolektivna stambena zgrada u Dobroti – Kotor
Auto servis u Tivtu - celni rezervoar
Mlin “Montemlin Šajo” u Spužu
Nadgradnja potkrovlja stambene zgrade u B. Polju
Poslovni centar Topla u Igalu
Stambeno poslovni objekat u Nikšicu – “Mir. Mont”
Stambeno poslovni objekat lamele A,B,C i D – Budva
“Risa” i crkva Sveta Petka
Telekom – tipski objekti
Stambeno poslovni objekat “Momišici A” – “Kroling” Danilovgrad
Ugostiteljsko – administrativni objekat Mališic Miroslava
Hoteli u Budvi “Pod maghitralom i Slovenska plaža”
Proizvodnja eksploziva u Nikšicu “Booser” – Nikšic
dogradnja i nadgradnje poslovnog objekta D1 u Baru
Stambeni objekat 365 II Stari aerodom – Komunalno preduzece Podgorica
Poslovni objekat K.O. Liješnje _Markovic Miomir
Porodicno poslovni objekti u Ulcinju – Lazar Ban
Benzinska pupa Radulovic Darko
Poslovni objekat-proizvodna hala Liješnje – Božidar Vujovic
Klanica Martinovic – Donji Kokoti
Poslovni objekat Elektrotehna
Stambeno poslovni objekat DUP “Nova Varoš“ - “CTK” Podgorica
Diskoteka Dudic Dragan – Kotor
Hotel “4 jul” u Petrovcu
Stambeno poslovni DUP “Cepurci”
O.Š. “Mileva Lajovic - Lalatovic” – Nikšic
Postrojenje Propan – butan – Cetinje
Rekonstrukcija stare željeznicke stanice u Herceg Novom – Emir Kusturica
Montenego – office centar Podgorica
Servis automobila Vuljevic Preke – Tuzi
Kolektivno stambeni objekat 365-II Javno komunalno
Benzinska pumpa Božovic Peka – Novo Selo
Katolicko groblje – Tuzi
Stambeno – psolovni DUP “Spomen park Kruševac” – “Kroling” –a
Benzinska pumpa Vukšica u Tivtu
Benzinska pumpa “Elektrovodod” Grbe – Spuž
O.Š. “Milan Vukotic – Srpska
Poslovno stambeni DUP “Kruševac” – “Zetagradnje”
Škola Vukadin Vukadinovic – Berane
Hotelsko turistickog kompleksa na Rtu “Kobila” – I faza
Stambeni objekat na u.p. 2A u Zoni I DUP-a “Pobrežje” u Podgorici – Gradnja Promet
Stambeni objekat “F” blok “365 – II” DUP Konik – Stari aerodom
Rekonstrukcija Hotela “Avala” Budva
Rekonstrukcija O.Š. “Dušan Bojovic” u Župi Nikšickoj
Benzinska pumpa “Kompas” a.d. Bijelo Polje
Objekat “ICN” Crna Gora u Zagarcu
Poslovno stambeni objekat “Zetagradnja” (objekat VIII-1 i VIII-2) u okviru DUP-a Poslovni centar Kruševac.
Rekonstrukcija hotela “Rivijera” u Petrovcu
Rekonstrukcija hotela “Bjelasica” Kolašin
Stambeni objekat “Rozino” u Budvi
Glavni prelazi – 8 carinsko-policijskih punktova
Hotel “Kumbor” u Kumboru
Mljekara “Zora” Berane

...

Elaborati procjene uticaja zahvata na životnu sredinu

U narednoj listi je prikazan dio Elaborata procjene uticaja na životnu sredinu, koje je uradio Institut za razvoj i istraživanja:

Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu zamjene elektrofilterskog postrojenja TE „Pljevlja” u Pljevljima,
Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu modernizacije i rekonstrukcije Željezare Nikšić AD-Nikšić,
Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu sanacije jalovišta olova i cinka u Mojkovcu,
Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu postrojenja za prečišćavanje voda za opštinu Bar,
Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu postrojenja za prečišćavanje voda za opštinu Herceg Novi,
Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu postrojenja za prečišćavanje voda u naselju Jaz u Budvi,
Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu sistema za desalinizaciju vode u naselju Jaz u Budvi,
Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu autoputa Bar-Tanki rt,
Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu autoputa Đurmani-Tanki rt,
Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu 400kV dalekovoda Podgorica-Tirana,
Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu trafostanice „Ribarevine” na životnu sredinu,
Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu trafostanice „Podgorica 2” na životnu sredinu,
Elaborat procjene uticaja 35kV dalekovoda Lipci-Bijela na životnu sredinu,
Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu izgradnje i eksploatacije hotelskog kompleksa „Splendid” u Budvi,
Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu turističko-ugostiteljskog kompleksa „Zavala” u Budvi,
Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu žičare Cetinje - Ivanova korita - Kuk - Dub,
Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu turističko-apartmanskog kompleksa „Belvedere residence” Budvi,
Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu izgradnje i eksploatacije „Atlas Capital Centra” u Podgorici,
Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu izgradnje i eksploatacije hotelskog kompleksa „Adriatic star” u Petrovcu,
Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu izgradnje i eksploatacije hotelskog kompleksa „Vile Oliva” u Petrovcu,
Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu turističkog objekta d.o.o.”Šajo” u Petrovcu,
Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu izgradnje etno sela „Sunset village” u Budvi,
Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu dogradnje hotela „Maestral” u Budvi,
Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu turističko-ugostiteljskog kompleksa „Plavnica” na Skadarskom jezeru,
Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu turističkog naselja u mjestu Krtole u Tivtu,
Elaborat procjene uticaja objekta snowboard kluba „Savin kuk” na životnu sredinu,
Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu kafe restorana „Koliba” u lokalnosti Virak kod Žabljaka,
Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu stovarišta sekundarnih metalnih sirovina u lokalnosti „Rogamsko polje” kod Tuzi,
Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu terminala za pretovar cementa u Luci Zelenika,
Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu objekta za proizvodnju betona u mjestu Lastva Grbaljska u Kotoru,
Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu objekta za proizvodnju betona „Gugi kommerce” u Kotoru,
Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu magacina specijalnih tereta u Luci Bar,
Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu izgradnje i eksploatacije toplovoda u Pljevljima,
Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu vatrogasne stanice i parking prostora na aerodromu u Podgorici,
Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu benzinske pumpe „Castellana” u mjestu Šipčanik u Podgorici,
Elaborat procjene uticaja fabrike za proizvodnju akumulatora u Herceg Novom na životnu sredinu,
Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu pogona za preradu drveta u Novom selu-Danilovgrad,
Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu poslovnog objekta - magacin za konzerviranje i skladištenje kože u naselju Tološi-Mareza, Podgorica,
Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu fabrike namještaja „MI-RAI”, Kočani- Nikšic,
Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu prerade drveta u mjestu Bać, Rožaje,
Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu štamparije „Rotoslog” u Farmacima-Podgorica,
Elaborati procjene uticaja baznih stanica mobilne telefonije (mobilni operater T-Com) na više lokacija (50+) širom Crne Gore,
Elaborati procjene uticaja baznih stanica mobilne telefonije (mobilni operater Telenor) na više lokacija (20+) širom Crne Gore,
Elaborat procjene uticaja eksploatacije treseta u Podhumskom zalivu na životnu sredinu,
Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu ekspoloatacije arhitektonsko-građevinskog kamena u ležištu „Maljat” kod Spuža,
Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu ekspoloatacije tehničko-građevinskog kamena „Gradina” kod Kotora,
Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu eksploatacije i prerade šljunka i pijeska u ležištu „Njegovuđa” kod Žabljaka,
Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu eksploatacije i prerade šljunka i pijeska u ležištu „Cijevna” kod Podgorice,
Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu eksploatacije i prerade kamena (separacije) i proizvodnje betona u ležištu „Ristov ponta” kod Ulcinja,
Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu ekspoloatacije tehničko-građevinskog kamena u ležištu „Volujica” u Luci Bar,
Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu mosta „Union Bridge” na rijeci Morači u Podgorici,
Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu izgradnje graničnog prelaza „Sitnica” u Herceg Novom,
Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu rekonstrukcije, dogradnje i nadogradnje doma zdravlja u Bijelom Polju,
Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu stambeno-poslovnog objekta na kat. parcelama „3063 i 4774 KO Nikšić” u Nikšiću,
Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu kolektivnog stambenog objekta na urbanističkoj parceli „5-II” u naselju „Konik-Stari aerodrom” Podgorica,
Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu poslovno-komercijalnog objekta „Irene imobiliare” u Podgorici,
Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu poslovnog objekta Uprave carina u Podgorici,
Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu poslovnog objekta Uprave za nekretnine u Podgorici,
Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu stambeno-poslovnog objekta (disko kluba) u Škaljarima-Kotor,
Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu magacina za skladištenje prehrambenih proizvoda u Donjoj Gorici-Podgorica,
Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu poslovno-administrativnog objekta sa servisima projektovanog u zoni „E” DUP-a Drac u Podgorici,
Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu stambeno-poslovnog objekta projektovanog u zoni II DUP-a „Momišici A” u Podgorici,
Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu skloništa za napuštene životinje u mjestu „Kruševice” u Budvi,
Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu administrativno-upravne zgrade elektrodistribucije u Baru,
Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu stambeno-poslovnog objekta projektovanog u zoni II DUP-a „Momišici A” u Podgorici,
Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu stambenog objekta (niz 91-93) na lokaciji DUP Gornja Gorica II,
Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu poslovnog objekta „Montenegro Office Centre” u Podgorici,
Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu poslovno-magacinskog objekta u Donjoj Gorici-Podgorica,
Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu ribnjaka firme „Aqua d'or” na lokalitetu Sastavci na Pivskom jezeru,
Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu minipivare u Dajbabama-Podgorica,
Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu pogona za preradu povrća i voća u naselju Zagorič u Podgorici,
Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu pogona za proizvodnju vina i rakije u Dobrskoj Župi,
Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu klanice krupne i sitne stoke sa preradom mesa u Kokotima,
Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu klanice sa preradom mesa u Kokotima (II faza izgradnje),
Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu radionice za preradu mesa u poslovnom objektu „Bijela školjka” u Bijeloj,
Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu pogona za preradu mesa i proizvodnju sira na Njegušima,
Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu zanatskog objekta za preradu mesa na Ivanovim koritima,
Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu objekta za sušenje mesa u Velikom Bosturu,
Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu objekta za sušenje mesa na Sutormanu,
Elaborat procjene uticaja hladnjace kompanije „Jugodrvo” A.D. Beograd u Radanovićima kod Kotora na životnu sredinu,
Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu auto-servisa u Radanovićima,
Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu radnje za vulkaniziranje guma i pranje automobila u ul. Neznanih junaka br. 51 u Podgorici,
Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu radnje za vulkaniziranje guma i pranje automobila u ul. Nikca od Rovina br. 47 u Podgorici,
Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu auto-servisa u u naselju Zelenika-Podgorica,
Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu autoperionice „DimpEx” u Budvi,
Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu autoperionice „Proclean” u Budvi,
Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu autoperionice „Bečići” u Budvi,
Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu autoperionice „Buljarica” u Budvi,
Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu autoperionice „Pržno” u Budvi,
Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu autoperionice „Rafailovići” u Budvi,
Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu autoperionice „Velji vinogradi” u Budvi,
Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu autoperionice i vulkanizerske radnje „Fabris” u Kotoru.

...

Projekti i kontrolisanja nivoa buke u životnoj sredini

U narednoj listi je prikazan dio kontrolisanja koje je izvršio Institut za razvoj i istraživanja:

Monitoring stanja nivoa buke na teritoriji Crne Gore za 2009.g.,
Projekat mjerenja nivoa buke u gradskoj sredini Opštine Budva,
Projekat mjerenja nivoa buke u gradskoj sredini Podgorice,
Projekat i mjerenja nivoa buke u Pljevljima,
Kontrolisanje nivoa buke ispred noćnog kluba „Energy” u Baru,
Kontrolisanje nivoa buke ispred noćnog kluba „La Linea” u Baru,
Kontrolisanje nivoa buke ispred noćnog kluba „Novi centar” u Baru,
Kontrolisanje nivoa buke u okolini noćnog bara „David Dobre vode” u Baru,
Kontrolisanje nivoa buke u okolini noćnog kluba „Paradiso” u Baru,
Kontrolisanje nivoa buke ispred noćnog kluba „Fratello” u Sutomoru,
Kontrolisanje nivoa buke ispred caffe bara „Cinema Club” u Bijelom Polju,
Kontrolisanje nivoa buke u okolini caffe bara „IN” u Bijelom Polju,
Kontrolisanje nivoa buke u okolini Željezare Nikšić koja nastaje od rada:
      - elektro-lučne peci 65 tona (EAF 1), i
      - postrojenja za otprašivanje (FTP),
Kontrolisanje nivoa buke ispred diskoteke „Copacabana” u Beranama,
Kontrolisanje nivoa buke u okolini restorana „Hong Kong” u Budvi,
Kontrolisanje nivoa buke u okolini konobe „Stari grad” u Budvi,
Kontrolisanje nivoa buke u okolini noćnog kluba „Miracle lounge” u Budvi,
Kontrolisanje nivoa buke u okolini vinarije „Betula” u Budvi,
Kontrolisanje nivoa buke u okolini restorana „Zeleni Gaj” u Budvi,
Kontrolisanje nivoa buke u okolini caffea koji se nalazi u sklopu benzinske pumpe na UP br. 29.1 koja se sastoji od katastarske parcele br. 1435 KO Budva u okviru bloka 29, kvart 10 u zahvatu DUP-a Budva-centar, Budva,
Kontrolisanje nivoa buke ispred caffe-bara „Flamingo”, Podkošljun b.b. u Budvi,
Kontrolisanje nivoa buke ispred caffe-bara „Habibi”, koji se nalazi u sklopu turističkog naselja „Slovenska plaža” u Budvi,
Kontrolisanje nivoa buke ispred caffe bara „Igraonica”, koji se nalazi u sklopu hotela „Aleksandar” u Budvi,
Kontrolisanje nivoa buke u okolini diskoteke „Trocadero” u Budvi,
Kontrolisanje nivoa buke ispred caffe bara „Kod Raše”, Budva,
Kontrolisanje nivoa buke ispred restorana „Pjaca” koji se nalazi u sklopu turističkog naselja „Slovenska plaža” u Budvi,
Kontrolisanje nivoa buke ispred caffe lounge bara „Tabu”, Budva,
Kontrolisanje nivoa buke ispred noćnog kluba „?” u Budvi,
Kontrolisanje nivoa buke u okolini noćnog kluba „Havana klub” u Danilovgradu,
Kontrolisanje nivoa buke ispred kafe bara „Adresa”, Danilovgrad,
Kontrolisanje nivoa buke ispred disko kluba-bara „Dionis”, Danilovgrad,
Kontrolisanje nivoa buke u okolini pogona za proizvodnju stiropora i stirodura „Ecotherm system” u mjestu Podanji bb, Spuž,
Kontrolisanje nivoa buke ispred caffe-bara-diskoteke „Inter”, Danilovgrad,
Kontrolisanje nivoa buke u okolini pizzeria-restorana „Al posto guisto” u Igalu, Herceg Novi,
Kontrolisanje nivoa buke ispred caffea koji se nalazi u sklopu benzinske pumpe na UP br. 5 u zahvatu DUP-a Osmanova glavica u Igalu, Herceg Novi,
Kontrolisanje nivoa buke u okolini SUR „Madona” u Mojkovcu,
Kontrolisanje nivoa buke u okolini kafe poslastičarnice „Kuba” u Petrovcu,
Kontrolisanje nivoa buke u okolini restorana „Maslina” u Petrovcu,
Kontrolisanje nivoa buke u okolini gril bašte „Olive bar” u Petrovcu,
Kontrolisanje nivoa buke ispred caffe bara „Da Vinči”, Petrovac,
Kontrolisanje nivoa buke ispred picerije za pečenje na drva, ul. Obala bb, Petrovac,
Kontrolisanje nivoa buke u okolini kafane „Lovac” u Plavu,
Kontrolisanje nivoa buke u okolini automat kluba-kafe bara „Flamingo” u Pljevljima,
Kontrolisanje nivoa buke ispred noćnog kluba „Caffe Ton” u Pljevljima,
Kontrolisanje nivoa buke ispred kluba „Četiri sobe” u Pljevljima,
Kontrolisanje nivoa buke u okolini hotela „Best western premier” u Podgorici,
Kontrolisanje nivoa buke u okolini u okolini kondenzatorskih (klima) jedinica koje se nalaze u sklopu poslovnog centra „Čelebić” u Podgorici
Kontrolisanje nivoa buke u okolini noćnog kluba „New Mondial” u Podgorici,
Kontrolisanje nivoa buke u okolini noćnog kluba „Riter” u Podgorici,
Kontrolisanje nivoa buke u okolini noćnog kluba „Roki-Playboy” u Podgorici,
Kontrolisanje nivoa buke u okolini noćnog kluba „Shass” u Podgorici,
Kontrolisanje nivoa buke u okolini noćnog kluba „Eclipse” u Podgorici,
Kontrolisanje nivoa buke ispred noćnog kluba „King”, Velje brdo b.b., Podgorica
Kontrolisanje nivoa buke koji nastaje usled rada ventilacionog sistema (fancoil), lamela 1, apartman broj A 63, zgrada Atlas Capital Centra, bul. Džordža Vašingtona u Podgorici,
Kontrolisanje nivoa buke ispred caffe bara-noćnog kluba „Camelot” u Podgorici,
Kontrolisanje nivoa buke ispred restorana „Gossip”, Podgorica,
Kontrolisanje nivoa buke ispred malog hotela „Imanje Knjaz”, Mareza, Podgorica,
Kontrolisanje nivoa buke ispred noćnog kluba „Naša stvar”, Podgorica,
Kontrolisanje nivoa buke ispred noćnog kluba „OGP” u Podgorici,
Kontrolisanje nivoa buke ispred caffe-restorana-kluba „Opera” u Podgorici,
Kontrolisanje nivoa buke ispred caffe bara - noćnog kluba „Scottish pub”, Podgorica,
Kontrolisanje nivoa buke ispred noćnog kluba „Spes” u Podgorici,
Kontrolisanje nivoa buke ispred noćnog kluba „The market”, Podgorica,
Kontrolisanje nivoa buke ispred noćnog kluba „Very nice” u Podgorici,
Kontrolisanje nivoa buke ispred noćnog kluba „Jungle” u Podgorici,
Kontrolisanje nivoa buke ispred art kluba „Lenon” u Tivtu,
Kontrolisanje nivoa buke ispred noćnog kluba „Manjifiko” u Podgorici,
Kontrolisanje nivoa buke ispred noćnog kluba „City hall” u Podgorici,
Kontrolisanje nivoa buke ispred noćnog kluba „Porto” u Podgorici,
Kontrolisanje nivoa buke u okolini noćnog kluba „Budha bar” u Ulcinju,
Kontrolisanje nivoa buke u okolini noćnog kluba „Galera” u Ulcinju,
Kontrolisanje nivoa buke u okolini diskoteke „Holegro” u Ulcinju,
Kontrolisanje nivoa buke ispred restorana „Divlji nar 2”, Mala plaža, Ulcinj,
Kontrolisanje nivoa buke ispred caffe-bara „H2O”, Mala plaža, Ulcinj,
Kontrolisanje nivoa buke ispred noćnog kluba „Libertas” u Ulcinju,
Kontrolisanje nivoa buke ispred noćnog kluba „Music club GO”, Ulcinj,
Kontrolisanje nivoa buke ispred noćnog kluba „Oskar”, Mala plaža, Ulcinj,
Kontrolisanje nivoa buke u okolini noćnog kluba „Ring” na Žabljaku,
Kontrolisanje nivoa buke u apartmanima Thita i Delta, hotela „Astoria” u starom gradu u Kotoru,
Kontrolisanje nivoa buke ispred diskoteke „Secondo porto” u Kotoru,
Kontrolisanje nivoa buke u okolini diskoteke „Maximus” u Kotoru,

...

Projekti i kontrolisanja nivoa buke u radnoj sredini

U narednoj listi je prikazan dio kontrolisanja koje je izvršio Institut za razvoj i istraživanja:

Kontrolisanje nivoa buke u radnoj sredini Željezare Nikšić, odnosno okolini:
      - elektro-lučne peci 65 tona (EAF 1), i
      - postrojenja za otprašivanje (FTP),
Kontrolisanje nivoa buke ventilacionog sistema podzemne garaže u zgradi „Vektra” u Podgorici
Kontrolisanje nivoa buke u pogonu za proizvodnju „Flonivina BS”-ICN Crna Gora,
Kontrolisanje nivoa buke u pogonu za proizvodnju stiropora i stirodura „Ecotherm system” u mjestu Podanji bb, Spuž,
Kontrolisanje nivoa buke u radnoj sredini - „Anotech”, Podgorica,
Kontrolisanje nivoa buke u radnoj sredini kamenoloma „Haj Nehaj” u Baru,
Kontrolisanje nivoa buke u objektu RTVCG (prostorija br. 108 - informativni studio tv) u Podgorici
Kontrolisanje nivoa buke u objektu „Kraljevsko pozorište - Zetski dom”, Cetinje,
Kontrolisanje nivoa buke i vibracija u bageru EKG-15, Rudnik uglja - Pljevlja,
Kontrolisanje nivoa buke u radnom prostoru pekare „Vorfaj” u Prčnju u Kotoru
Kontrolisanje nivoa buke u kotlarnici Duvanskog kombinata u Podgorici,
Kontrolisanje nivoa buke u okolini agregata za struju u ul. Marksa i Engelsa u Podgorici,
Kontrolisanje nivoa buke u sportskoj dvorani „Ada” u Pljevljima,
Kontrolisanje nivoa buke u hemijskoj čistioni „Maxclean” u Podgorici,
Kontrolisanje nivoa buke u silosu za žitarice u Luci Bar,
Kontrolisanje nivoa buke u pogonu za proizvodnju rezane građe „Maradom” u Pljevljima,
Kontrolisanje nivoa buke u pogonu za separaciju preduzeca „Čelebić” u Podgorici,
Kontrolisanje nivoa buke u pogonu za proizvodnju stolarije “Bambis-stolarija” u Podgorici,
Kontrolisanje nivoa buke u „Čelebić - distributivnom centru gradevinskog materijala” u Podgorici,
Kontrolisanje nivoa buke u štampariji preduzeća „Dailly Press” u Podgorici,
Kontrolisanje nivoa buke u kancelariji br. 6 koja se nalazi u suterenu objekta „NLB Montenegrobanka”, Bulevar Ivana Crnojevica br.171, Podgorica,
Kontrolisanje nivoa buke u štampariji A.D. „Pobjeda” u Podgorici,
Kontrolisanje nivoa buke u poslovnim prostorima J.P. „Putevi” u Podgorici,
Kontrolisanje nivoa buke u proizvodnim pogonima D.O.O. „Art beton” u Spužu,
Kontrolisanje nivoa buke u pogonima preduzeća „Gradnja promet” u Spužu,
Kontrolisanje nivoa buke u proizvodnom pogonu D.O.O. „Valtec” Podgorici,

...

Ostali projekti

Učešce u izradi prostornog plana Crne Gore (Energetika)

Studija organizovanosti građevinarstva Crne Gore

Elaborati opravdanosti izgradnje i obnavljanja proizvodnje u nizu fabrika

Izrada Glavnih projekata i obiman rad u stručnom nadzoru objekata