Institut za razvoj i istraživanja u oblasti zaštite na radu
obavlja sljedeće djelatnosti:

****
- Izrada analiza uticaja objekata na životnu i radnu sredinu;
- Ispitivanje i atestiranje uređaja, opreme i postrojenja sa stanovišta zaštite na radu;
- Ispitivanje i atestiranje uređaja, aparata i opreme za domaćinstvo i radne prostorije;
- Periodični pregledi i ispitivanje mašina, oruđa i uređaja za rad, el. instalacija i instalacija fluida;
- Periodični pregledi i ispitivanje sredstava unutrašnjeg transporta (liftovi, prenosne trake, karete, viljuškari i sl.);
- Periodični pregledi i ispitivanja sudova pod pritiskom i pripadajuće opreme (ventili i sl.);
- Elektroenergetska ispitivanja objekata, instalacija i uređaja;
- Ocjena o primijenjenim mjerama protiveksplozivne zaštite kod el. i gromobranskih instalacija;
- Pregled i ispitivanje gromobranskih instalacija;
- Električna mjerenja;
- Podešavanje relejnih zaštita;
- Mjerenje i ispitivanje uslova radne i životne sredine (mikroklima, fizičke i hemijske štetnosti, buka i vibracije);
- Izrada programa zaštite od požara;
- Ispitivanje hidrantske mreže u funkciji zaštite od požara;
- Izrada analiza u zonama opasnosti;
- Izrada analiza o procjeni opasnosti i štetnosti na radu;
- Izrada podloga za utvrđivanje radnih mjesta pod posebnim uslovima rada;
- Izrada podloga za utvrđivanje radnog staža sa uvećanim trajanjem;
- Kontrola projekata sa stanovišta primijenjenih propisanih mjera zaštite na radu;
- Nostrifikacija tehničke dokumentacije i uređaja kod uvoza mašina, alata i opreme;
- Termotehnički konzalting i inženjering;

****

- Izrada procjene uticaja zahvata na životnu sredinu;
- Izrada programa zaštite životne sredine;
- Izrada programa za sanaciju devastiranog prostora u životnoj sredini;
- Ispitivanje uticaja tehničko-tehnoloških kapaciteta na životnu sredinu;

****

- Projektovanje, kontrola tehničke dokumentacije, nadzor nad izgradnjom objekata, nadzor nad montažom opreme i instalacija;
- Tehnički pregledi objekata;
- Inženjering, vođenje projekata i druge teh. aktivnosti;

****

- Osposobljavanje zaposlenih koji obavljaju stručne poslove u oblasti zaštite na radu;
- Osposobljavanje i obučavanje zaposlenih za bezbjedan rad (prije prvog raspoređivanja na posao, pri raspoređivanju na druge poslove, periodično u cilju usavršavanja znanja);
- Izrada planova i programa za obuku zaposlenih za bezbjedan rad;
- Obavljanje operativnih poslova za preduzeća koja nemaju organizovanu službu zaštite na radu;
- Izdavanje knjiga, časopisa i drugih publikacija kojima se promovišu discipline iz djelatnosti Instituta.